Jak zlikvidovat použité sorbenty: stáhněte si návod do počítače nebo vytiskněte

Po použití sorbentů vás čeká ještě jeden úkol: musíte je zlikvidovat podle předpisů. Připravili jsme pro vás jednoduchý návod, který máte po ruce, kdykoliv potřebujete. V článku si ho stáhnete i v PDF.

Po použití sorbentů vás čeká ještě jeden úkol: musíte je zlikvidovat podle předpisů. Připravili jsme pro vás jednoduchý návod, který máte po ruce, kdykoliv potřebujete. Postupujte krokem za krokem.
  1. Používejte ochranné pomůcky. Nasaďte si při manipulaci s nebezpečnými látkami ochranné brýle, respirátor, rukavice, holínky a kombinézu nebo plášť.
  1. Nikdy nemíchejte použité sorbenty na likvidaci nebezpečných kapalin s použitými sorbenty na likvidaci vody nebo jiných běžných látek. Ztížilo by vám to likvidaci sorbentů.

Nikdy k sobě nedávejte ani sorbenty s látkami, které spolu vyvolají chemickou reakci – například kyseliny a zásadité látky. (Pokud si nejste jistí, zeptejte se bezpečáka.)

  1. Všechny použité sorbenty naskládejte do plastových pytlů určených k likvidaci sorbentů. (Přesvědčte se, že používáte vhodné pytle, běžný pytel by to nemusel vydržet.)
  1. Pro jistotu si pytle označte, ať poznáte, co v nich je. Pak je pevně zavažte.
  1. Pytle přesuňte do popelnic na odpad. Ideálně používejte popelnice na nebezpečný odpad a označte je.
  1. Likvidace odpadu:

Pokud máte nebezpečný odpad, zavolejte autorizovanou firmu s licencí na likvidaci nebezpečných látek. Zbytečně odvoz neodkládejte.

Pokud máte běžný odpad, např. sorbenty napuštěné vodou, zlikvidujte je standardním způsobem. (Předejte ho odpadové firmě nebo zlikvidujte podle vaší dohody s obcí.)

TIP: Firmy, které ročně vyprodukují více než 100 kg nebezpečných odpadů ročně, to musí nahlásit na radnici obce s rozšířenou působností (podrobnosti viz § 39 zákona o odpadech).

  1. Zlikvidujte i ochranné pomůcky.

Při likvidaci sorbentů se řiďte interními pokyny pro manipulaci s chemikáliemi i zákony. Důležitý je např. zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.

Stáhněte si návod na likvidaci sorbentů v PDF a přidejte do skříně se sorbenty

(Po kliknutí se spustí stahování)


Psali jsme o:

Ochranné pomůcky a pracovní oděvy

AIG7047760

Oděvy odolné proti chemikáliím

AIG6501588

Další články, které vám pomohou